Murovanie lícových tehál alebo montáž obkladových pásikov, majú svoje špecifiká. Pre čo najlepší výsledok je nutné používať tie správne kvalitné materiály. Materiály Quick Mix a Brick Mix spĺňajú najvyššie nároky a sú vyrobené na základe mnohoročných skúseností s lícovým murivom a rešpektujú tie najmodernejšie stavebné postupy.
Je treba brať do úvahy, že škára tvorí zhruba 15% viditeľnej plochy fasády a preto je výberu farby škárovacej hmoty (v prípade lícových tehál malty) venovať rovnakú starostlivosť ako výberu lícovej tehly alebo tehlového pásiku.

VÝHODY POUŽITIA ŠPECIÁLNYCH MÁLT

  • Schopnosť špeciálnej malty viazať vodu robí maltu plastickejšou, tá sa ľahšie a rýchlejšie spracováva.
  • Celoplošné vyplnenie škár maltou zamedzuje vzniku dutín a prázdnych miest, čím sa zvyšuje odolnosť škár pred účinkami dažďa.
  • Plnohodnotné spojenie medzi maltou a tehlou zabraňuje vzniku porúch a vylučuje následné opravy.
  • Odpadá časovo náročné namáčanie savých tehál.
  • Nevznikajú žiadne dodatočné náklady na čistenie pohľadového muriva. Nevzniká takmer žiadny odpad.
  • Špeciálne malty obmedzujú vznik bielych výkvetov na lícových tehlách alebo obkladových pásikoch.
  • Upozorňujeme našich zákazníkov, že bežne dodávané stavebné lepidlá nie sú svojimi vlastnosťami určené pre lepenie tehlových pásikov.

 

 

 

Produkty BRICK MIX

 

Lícové tehly - jedna malta v rôzných farbách

Pri murovaní pohľadového muriva maltami sa muruje a škáruje súčasne. Malta sa nanáša v hrubšej vrstve, než je pri murovaní obvyklé - cca 1cm. Murivo musí byť vymurované na maltu o pevnosti v tlaku ≥5 MPa. Pri usadzovaní tehly je malta vytlačená zo škár zrezaná lyžicou a po zavädnutí finálne upravená. Pri tomto spôsobe murovania odpadá následné škárovanie, šetria sa mzdy a náklady na nájom lešenia, škára je homogénna a vylučuje drolenie malty. Pretože ide o pohľadovú časť stavby, doporučujeme, aby bola práca vykonávaná iba skúsenými pracovníkmi.

brickland skladba steny lepidla licove cihly

 


Obkladové pásiky - nosná jadrová omietka, lepiaca zmes, škárovacia hmota v rôznych farbách

Tehlové pásiky sa podľa povrchu aplikujú buď na stenu alebo na zatepľovací systém. Pre aplikáciu na stenu bez zatepľovacieho systému - napríklad v interiéroch je vhodné podklad urovnať do roviny kvalitnou nosnou jadrovou omietkou s potrebnými parametrami (najmä vysokou únosnosťou). Pre nalepenie tehlových obkladových pásikov (keramických obkladových pásikov alebo umelých kameňov) sa používa špeciálna flexibilná lepiaca zmes s garantovanou únosnosťou. Posledným krokom je vyplnenie škár škárovacou hmotou, ktorá sa vyrába v rôznych farebnostiach a vyberá sa podľa požiadaviek celkového farebného vyznenia fasády.

brickland skladba steny lepidla obkladove pasky brickland skladba steny lepidla obkladove pasky zateplovaci system

BRICKLAND SK exclusive s.r.o.

vzorkovna - Hoste 24, 925 45
sklad - Hoste 25, 925 45
tel.: +421 315 547 003

 

 

kontaktná osoba: p. Ľubica Poláková
tel.: +421 918 762 117