Upozorňujeme, že realizácie stavby z lícových tehál alebo obkladových pásikov by mali robiť profesionáli s dostatkom skúseností. Odporúčame vám objednať si montáž od našej spoločnosti BRICK, s.r.o. Tá vykonáva montáže lícových tehál, obkladových pásikov aj tehlových dlažieb po celej Českej republike aj na Slovensku, v Rakúsku, Nemecku, Chorvátsku, Rusku, Taliansku a v ďalších krajinách za použitia materiálov, ktoré dodáva BRICKLAND SK, s.r.o., ale aj iní výrobcovia či predajcovia. Viac informácií nájdete na špecializovaných internetových stránkach www.licovecihly.cz.

So všetkými otázkami sa obracajte na našich obchodno-technických zástupcov, ktorí vám na ne ochotne odpovedia.

 

Štandardný postup činností pred/pri realizácii stavieb z lícového muriva:

 • Výber vhodných stavebných materiálov.
 • Rozmeranie stavby tak, aby pri montáži nedochádzalo k vzniku dorezávok, odseknutých kúskov tehál-pásikov, širokých vyrovnávacích škár apod. Už pri zameraní je zohľadnené osadenie parapetov alebo prekladov. Zameranie stavby zaisťuje minimálny prerez a straty na materiáli.
 • Zhotovenie položkového rozpočtu na výstavbu, kde sú uvedené všetky materiály, ev. práce tak, aby realizácia mohla byť dokončená bez ďalších príplatkov a nadpráce.
 • Staticky odpovedajúce zaistenie výroby prekladov, návrhy nosných prvkov kotvenia.
 • Dopravu všetkých materiálov na stavbu.
 • Odbornú montáž tepelnej izolácie (minerálnej vaty, polystyrénu) vrátane úchytových prvkov.
 • Montáž všetkých príslušných prvkov obvodového muriva - tehly, pásiky, preklady, izolácie, murovanie a škárovanie tehál jednokrokovou maltou, lepenie a škárovanie pásikov, nosného kotvenia a spôn, parapetov, tvaroviek a ostatných detailov fasády.
 • Použitie príslušných vhodných maltových zmesí, lepidiel a škárovacích hmôt (aj farebných), ktoré spájajú požiadavky pre vonkajšie prostredie a použitia pre rôzne nasiakavé lícové tehly alebo obkladové pásiky.

 

Lícové tehly, pásiky, zateplenie

 

Bezkontaktné riešenie tehlových fasád sa používa s lícovými tehlami

Základné znaky:

 • používa sa takmer výhradne pri novostavbách
 • vyžaduje základy pre obvodovú stenu, zvyčajne spojené so základmi stavby
 • z vnútra stavby ju tvorí nosná obvodová stena, izolačný materiál (zvyčajne minerálna vlna alebo extrudovaný polystyrén), vzduchová medzera a ukotvený plášť z lícových tehál

Táto fasáda je odvetraná a sendvičové riešenie prináša vynikajúce parametre pre úsporu energií.

brickland skladba steny lepidla licove cihly

 

Kontaktné riešenie tehlových fasád sa používa s obkladovými pásikmi

Základné znaky:

 • je možné použiť pri novostavbách aj pri rekonštrukciách starších domov
 • obkladové pásiky sa lepia priamo na stenu bez ďalších stavebných zásahov
 • obkladové pásiky sa lepia na zatepľovací systém

Ak sa pásiky lepia na stenu postavenú z klasických murovacích materiálov, užívateľ získa predovšetkým estetickú hodnotu. Pokiaľ je ale múr postavený z moderných materiálov, akými sú napríklad brúsené viackomorové tehlové bloky alebo tehly plnené vatou, môžete obkladové pásiky aplikovať s vysokým energetickým efektom priamo na stenu. Ide o veľmi rýchly, estetický a energeticky úsporný spôsob.

Ak sa rozhodnete dať obkladové pásiky na dom z klasických murovacích materiálov a nechcete sa napriek tomu vzdať budúcich úspor na energiu, odporúčame náš zatepľovací systém BRICKLAND.

brickland skladba steny lepidla obkladove pasky brickland skladba steny lepidla obkladove pasky zateplovaci system

 

skladba polystyren skladba vata

 

 

ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM BRICKLAND

Prináša vynikajúce výsledky v úsporách energií a exkluzívny originálny vzhľad s lícovými pásikmi. Je výhodne použiteľný na novostavbách rovnako ako pri rekonštrukciách starších budov. V prípade použitia materiálov podľa certifikovaného systému získate nielen kvalitne a funkčne vykonané zateplenie stavby, ale aj záruku na zateplenie ako celok. Zatepľovací systém Brickland/Quick-Mix je certifikovaný Technickým a skúšobným ústavom stavebným Praha, s.p., pod číslami 204/C5a/2012/020-027392 a 204/C5a/2012/020-027396.

 

Požadovaná pripravenosť stavby (odporúčame konzultáciu s našim obchodno-technickým zástupcom):

 • zastrešenie stavby a odvod ďáďových zrážok mimo stavbu, zamedzenie ostreku stien zrážkovou vodou
 • osadenie okien, dverí, roletových schránok
 • príprava nosných základov pre lícové murivo v potrebnej šírke od nosného muriva
 • zhotovenie hydroizolácií na základoch s presahom cez hranu základu
 • dokončenie prieduchov, elektroinštalácií a vodoinštalácií na vonkajších stenách stavby s dostatočným presahom (rezervou) cez prímurovku
 • vedenie odkvapových zvodov, hromozvodov vr. kontrolných krabíc
 • spevnená komunikácia umožňujúca svojím charakterom a dopravnými predpismi navážanie materiálu nákladným vozidlom s hydraulickou rukou
 • uvolnenie plochy okolo stien stavby pre montáž lešenia
 • zabezpečenie plochy pre skladovanie materiálu pre zhotovenie obkladu/prímurovky

 

 

 

Väzby tehál

 

Kreatívne použitie väzby lícového muriva môže výrazne ovplyvniť vzhľad budovy. Poslednou dobou prevažovala behúňová väzba hlavne z dôvodu rýchlosti stavby murovacích konštrukcií. Existujú však ďalšie tradičné metódy, pri ktorých je však potreba väčšieho počtu delených tehál.

Anglická väzba Holandská väzba

Ozdobná anglická väzba Ozdobná holandská väzba

Behúňová väzba

 

 

 

Profily škár

 

Účinná ochrana pred vodou pomocou škár vyplnených maltou je mimoriadne dôležitá pre zaistenie dlhodobých vlastností. Lícové murivo, ktoré zostane nasiaknuté, je omnoho náchylnejšie voči mrazu a oxidom síry. Preto sa musí vykonať výber vhodnej škáry na základe špecifikovaných vlastností a estetický vzhľad je až sekundárny. Použitie ocelového nástroja pre zhutnenie malty škár zlepší trvanlivosť a odolnosť proti dažďu.

Oblá vydutá škára (v tvare polmesiaca) Zarovnaná škára Vybraná (vyškriabaná) škára

 

 

 

Kotvenie

 

Typy a význam kotvenia

a) Spony LSA a HEA

 • druh kotvy volíme podľa materiálu nosného muriva a vzdialenosti prímurovky
 • prepájajú jednotlivé vrstvy sendviča a zaisťujú statickú stabilitu lícového muriva
 • zaručujú stále rovnakú vzdialenosť medzi nosným a lícovým murivom
 • pomocou príchytiek nasadených na spony sa upevňuje tepelná izolácia
 • prevedenie z nekorodujúcej ocele zaručuje neobmedzenú životnosť
 • malý priemer spôn zamedzuje vzniku tepelných mostov 

b) Kotvy, napr.: FSW, HK4S, HK4F

 • prenášajú zvislé zaťaženie (preklady, rímsy, dilatácie) do vnútornej konštrukcie alebo na ostenie lícového muriva
 • celá škála typov kotiev umožňuje aj vyhotovenie atypických prekladov (rohových, šikmých, do oblúku, priebežných - podľa výberu investora)
 • prevedenie z nekorodujúcej ocele zaručuje neobmedzenú životnosť

 

Dvojvrstvové lícové murivo so vzduchovou medzerou a tepelnou izoláciou

Táto alternatíva je najpoužívanejšia konštrukcia lícového muriva. Napriek tomu, že je tento variant o 30–40 mm silnejší – o vzduchovú medzeru – má prevetrávaná vzduchová medzera mimoriadne priaznivý účinok na vlhkostný režim steny, pri správnom prevedení tiež na vzhľad lícového muriva.

kotveni zdivo se vzduchovou mezerou a tepelnou izolaci

 

Dvojvrstvové lícové murivo s tepelnou izoláciou

Ide o neprevetrávaný variant sendvičového muriva, kedy je nutné použiť trvalo hydrofóbnu tepelnú izoláciu.

kotveni zdivo s tepelnou izolaci

 

Dvojvrstvové lícové murivo so vzduchovou medzerou

Používá sa tam, kde vnútorná stena spĺňa sama o sebe požiadavku na tepelný odpor (napr. pri tehlových vzoroch od sily steny 365 mm) a vonkajšia vrstva iba túto chráni pred účinkami vonkajšieho prostredia, pri súčasnom plnení funkcie lícového muriva.

kotveni zdivo se vzduchovou mezerou

 

 

 

Pokládka dlažieb

 

Pokládka tehlovej dlažby je pre celkový výsledok rovnako rozhodujúca, ako jej výber. Prípravné práce, rozmeranie, skladba a zhutnenie jednotlivých vrstiev, zakončenie plôch. To všetko rozhodne o tom, či aj za niekoľko rokov budete chodiť a jazdiť po krásnej rovnej ploche, alebo po niečom, čo skôr pripomína piesočné púštne duny.

Prípravné práce

Venujte pozornosť dôkladnému zváženiu a plánovániu budúcich spevnených plôch. Urobte výškové aj smerové zameranie existujúceho stavu, posúďte rozsah a sklon plánovaných plôch.
Následné zemné práce sú veľmi dôležité pre celkový výsledok a následné dlhodobé užívanie spevnenej plochy. Ich výsledkom je riadne zhutnená plocha pre podkladové vrstvy. Mimoriadnu pozornosť venujte podmáčaným miestam. Odstráňte všetku podmáčanú zeminu.

pokladka dlazebPokládka dlažieb
(PDF, 370 kB)

 

 

BRICKLAND SK exclusive s.r.o.

vzorkovna - Hoste 24, 925 45
sklad - Hoste 25, 925 45
tel.: +421 315 547 003

 

 

kontaktná osoba: p. Ľubica Poláková
tel.: +421 918 762 117