A+ A A-

Kotvenie

kotveni 01Dvojvrstvové lícové murivo so vzduchovou medzerou a tepelnou izoláciou

Táto alternatíva je najpoužívanejšou konštrukciou lícového muriva. Napriek tomu, že je tento variant o 30-40 mm silnejší - o vzduchovú medzeru - má prevetrávaná vzduchová medzera mimoriadne priaznivý účinok na vlhkostný režim steny, pri správnom prevedení tiež na vzhľad lícového muriva.

 


 

kotveni 01Dvojvrstvové lícové murivo s tepelnou izoláciou

Jedná sa o neprevetrávané variant sendvičového muriva, kedy je nutné použiť trvale hydrofóbnu tepelnú izoláciu.

 

 


 

kotveni 01Dvojvrstvové lícové murivo so vzduchovou medzerou

Používa sa tam, kde vnútorná stena spĺňa sama o sebe požiadavku na tepelný odpor (napr. pri tehlových vzoroch od hrúbky steny 365 mm) a vonkajšia vrstva iba túto chráni pred účinkami vonkajšieho prostredia, pri súčasnom plnení funkcie lícového muriva.

 

 


 

Typy a význam kotvenia

a) Spony LSA a HEA

druh kotvy volíme podľa materiálu nosného muriva a vzdialenosti prímurovky

prepájajú jednotlivé vrstvy sendviča a zaisťujú statickú stabilitu lícového muriva

zaručujú stále rovnakú vzdialenosť medzi nosným a lícovým murivom

pomocou príchytiek nasadených na spony sa upevňuje tepelná izolácia

vyhotovenie z nehrdzavejúcej ocele zaručuje neobmedzenú životnosť

malý priemer spôn zamedzuje vzniku tepelných mostov

 

b) Kotvy, napr.: FSW, HK4S, HK4F

prenášajú zvislé zaťaženie (preklady, rímsy, dilatácie) do vnútornej konštrukcie alebo na ostenie lícového muriva

celá škála typov kotiev umožňuje prevedenie atypických prekladov

prefabrikovaných rohových, šikmých, do oblúka, priebežných - podľa výberu investora

vyhotovenie z nehrdzavejúcej ocele zaručuje neobmedzenú životnosť


Druhy kotiev:

Spony LSA

Používame na ukotvenie prímurovky z lícových tehál k nosnému murivu. Zamedzuje vychýlenie prímurovky vplyvom sania alebo tlaku vetra a zachováva stály rozostup medzi nosným a lícovým murivom. Typy spôn sa líšia podľa vzdialenosti nosné a lícovej steny a podľa materiálu nosnej steny.


Uholník FSW

Slúži na zavesenie prekladu uloženého na kotvách, kotvenie je zabetónované do prekladu a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť. Podľa zaťaženia prekladu sa mení veľkosť použitého kotvenia.


Závitová slučka UK

Slúži pre vytvorenie vynášacieho bodu kotvenia pre nosný preklad. Táto časť kotvenia je zabetónovaná do prekladu a tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť. Podľa zaťaženia prekladu sa mení priemer použitého materiálu.


Konzolová kotva PFC62 / 1

Súčasť vynášacieho kotvenia pre nosný prefabrikovaný preklad, slúži na uchytenie závitovej slučky UK a prenesenie zaťaženia do nosného muriva. Dodáva sa aj vo zvesenom prevedení.


Uholníkový konzolová kotva PFC65 / 2

Slúži na vytvorenie nosnej plochy pre lícové murivo (pri zakladaní alebo vodorovnej dilatácii). Tiež slúži na vytvorenie nosného priebežného prekladu. Dodáva sa aj vo zvesenom prevedení.


Úložný uholník PFC13

Slúži ako prekladový uholník nad stavebným otvorom pre vytvorenie priebežného prekladu do dĺžky 2150 mm.


HSL

Slúži pre vytvorenie vynášacieho bodu kotvenia pre nosný preklad. Táto časť kotvenia je zabetónovaná do prekladu a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť. Podľa zaťaženia prekladu sa mení priemer použitého materiálu.


HK4F

Slúži na vytvorenie nosnej plochy pre lícové murivo (pri zakladaní alebo vodorovnej dilatácii). Tiež slúži na vytvorenie nosného priebežného prekladu.


HK4S

Súčasť vynášacieho kotvenia pre nosný preklad slúži na uchytenie kotvy HSL a prenesenie zaťaženia do nosného muriva.

CZE SK GB IT RU