A+ A A-

Dilatácie

Životnosť fasád je zaručená použitím kotiev a spôn z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele W 1.4571/1.4401 označovanej tiež ako A4.

Posuny v murovanej konštrukcii - dilatácie

V konštrukčnej fáze je nutné brať do úvahy posuny murovanej konštrukcie. Hlavnými zdrojmi posunov, o ktoré tu ide, je vlhkosť a teplota. Ostatné faktory môžu súvisieť so zaťažením a konečným formovaním a niekedy je nutné uvažovať o vplyvoch chemických látok, posunoch pôdy a sadaní stavby.

Všeobecne sú vratné dilatácie spôsobované teplotnými zmenami a tieto je možné vypočítať na základe súčiniteľa teplotnej rozťažnosti. Oproti tomu dochádza aj k nevratnej rozťažnosti spôsobenej absorpciou vodných pár pálenými hlinenými tehlami, ktoré môžu stále narastať a pokračovať počas až niekoľkých rokov, aj keď nižšou rýchlosťou.

Dilatačné vlastnosti bežných stavebných materiálov sú uvedené nižšie.

 

Rozstupy a hrúbka dilatačných škár súvisia s podrobným konštrukčným návrhom, dĺžkou a výškou murovanej konštrukcie spoločne s akýmikoľvek požiadavkami z hľadiska obmedzenia stavby.

Ukazovateľom pre normálne viacposchodové steny je, že šírka škáry (v mm) by mala byť aspoň rovná rozstupu škáry (v m) plus prídavok, ktorý býva zvyčajne 30 %, ktorý má umožniť stlačenie výplne a zaistiť správnu funkciu tesnenia. Dilatačné škáry s rozstupom 10 m budú cca. 13 mm široké, pričom vzdialenosť medzi jednotlivými dilatačnými škárami nesmie prekročiť 15 m. Odporúča sa, aby boli dilatačné škáry od seba vzdialené 10 - 12 metrov.

K dilatáciám dochádza v oblasti kútov a neprebiehajú celým murivom celkom rovnomerne. Je teda dôležité zahrnúť do výpočtu všetky neprerušované steny.

Pre neobmedzené alebo len ľahko obmedzené steny (ako napr. parapety a malé voľne stojace steny) sa počíta pre pohyby s dvojnásobným miestom. V týchto prípadoch by vzdialenosť medzi dilatačnými škárami nemala presiahnuť max. 7 metrov.

Na základe skúseností sa predpokladá, že vertikálny posun neobmedzených múrov je rádovo rovnaký ako horizontálny posun. Táto norma sa tiež odvoláva na použitie pružného bunečného polyetylénu alebo mechovej gumy ako vhodne stlačiteľných materiálov ako aj na použitie tesniacich hmôt ako napr. polysulfidov, ktoré sú vhodné na tesnenie dilatačných škár.

Tehlové bloky majú odlišné dilatačné charakteristiky než betónové a to ako z hľadiska veľkostí tak aj smeru. Nemali by byť spolu viazané, ale mali by sa oddeľovať buď vertikálnou alebo horizontálnou dilatačnou škárou alebo šmykovou plochou.

Keď sa má použiť murovaná konštrukcia ako plášť rámu z armovaného betónu, musí sa v konštrukčnom návrhu pamätať na prídavok z dôvodu odlišných posunov.

Vratný posun vplyvom vlhkosti % Nevratný posun vplyvom vlhkosti Súčiniteľ tepelnej rozťažnosti na °C x 10^-6
Drevo + (0,5 - 2,5) 4 - 70
Oceľ (podľa druhu) 10 - 18 (podľa druhu)
Betón + (0,02 - 0,10) (0,03 - 0,08) 7 - 14 (podľa použitého piesku alebo štrku)
MURIVO Z TEHÁL A BETÓNOVÝCH PANELOV
Betónové výrobky z hustého betónu so štrkom + (0,02 - 0,04) -(0,02 - 0,06) 6 - 12
Výrobky z ľahkého pórového betónu + (0,03 - 0,06) 8-12
Výrobky z pórového betónu + (0,02 - 0,03) (0,05 - 0,09) 8
Murované konštrukcie z vápennopieskových tehál + (0,01 - 0,05) - (0,1 - 0,04) 8 - 14
Murované konštrukcie z hlinených tehál + (0,02) + (0,02 - 0,07) 5 - 8

CZE SK GB IT RU