A+ A A-

Malty - technické informace

Ještě před vlastním provedením kvalitní a plně funkční fasády z podhledového zdiva, je třeba učinit příslušné rozvahy a opatření. To obnáší volbu lícových cihel a odpovídající zdící malty V.O.R., spolu s kvalifikovaným provedením. Při plánování a přípravách je třeba vzít v úvahu následující body.

Provedení spár

   Při vyzdívání podhledového zdiva maltami V.O.R. se zdí a spáruje současně. Malta se nanáší v silnější vrstvě než je u zdění obvyklé. Při zavadnutí malty se spáry upravují. K úpravám je možno použít dřevěný kolík, kousek hadice, spárovačku a pod. Barva spár je dána konzistencí použité malty a způsobem úpravy spár. Spáry je třeba upravovat na stejně zavadlé maltě.

spara 1
1. Řádné celoplošné vyplnění spár quick-mix maltou V.O.R. Vysoká vláčnost a dobrá přilnavost malty k cihle.
spara 2
2. Malta vytlačovaná ze spár neodpadává a po seříznutí se může znovu použít. Malta zůstává lehká, vzdušná. Nezůstává téměř žádný odpad.
 
spara 3
3. Zdění a spárování prováděné v jedné pracovní operaci. Povrch spar uzavřít uhlazením, podle vkusu do hladka nebo rustikálně.
spara 4
4. Uzavřený spoj bez trhlin, homogenní provedení spár. Spáry jsou odolné proti dešti, účinkům povětrnosti a mrazuvudorné.

Technické informace

V.O.R. zdící malta VK plus
Pro nasákavost cihel nad 12%

Tato malta je svými speciálními vlastnostmi určena pro práci se silně savými cihlami (cihly z ručních forem) nebo pro práci na exponovaných místech, kde vlivem slunečního zářená dochází k vysokému zahřátí lícových cihel. Na ložných plochách proto nedochází k vysátí záměsové vody cihlou. Vysoká přilnavost a jistota, že nedojde k vyplavení malty deštěm je zde zajištěna. Cihly není třeba namáčet. Mrazuvzdorná.

Technické údaje
Označení VK plus na cihly o velmi silné nasákavosti od 12%
Balení pytel 40 kg
EAN 4004637 podle barvy
Množství na paletě 35
Řadění 5,5 l vody
Vydatnost 26 l
Spotřeba podle rozměrů cihel 54kg/m2
Výrobek splňuje normu: ČSN 72 2430 1-5

V.O.R. zdící malta VK 01
Pro nasákavost cihel 7-12%

V tomto případě se jedná o maltu určenou pro savé lícové cihly. Při použití těchto cihel vzniká následující problém. Záměsová voda se z malty okamžitě vsaje do cihly a dochází ke ztržení zdící malty. Následky: nepatrná pevnost, žádná nebo velmi malá přídržnost mezi maltou a cihlou, možnost vniku srážkové vody do zdiva. Malta VK 01, speciálně modifikovaná na tyto podmínky, zaručuje vysokou přilnavost a schopnost řádně uzavřít a utěsnit spáry proti pronikání vlhkosti do zdiva. Mrazuvzdorná.

Technické údaje
Označení VK 01 na cihly o průměrné nasákavosti 7-12%
Balení pytel 40 kg
EAN 4004637 podle barvy
Množství na paletě 35
Řadění 5,5 l vody
Vydatnost 26 l
Spotřeba podle rozměrů cihel 54kg/m2
Výrobek splňuje normu: ČSN 72 2430 1-5

V.O.R. zdící malta VM 01
Pro nasákavost cihel 4-7%

Při použití slabě savých lícových cihel se voda vsakuje velmi pomalu. Následek je zvodnění malty na ložných plochách a vnikání srážkové vody do zdiva. Specifická schopnost malty zadržovat záměsovou vodu zamezuje při použití VM 01 plavání cihel a zajišťuje tak snadné a plynulé zdění. Mrazuvzdorná.

Technické údaje
Označení VM 01 na cihly o slabé nasákavosti 4-7%
Balení pytel 40 kg
EAN 4004637 podle barvy
Množství na paletě 35
Řadění 5,5 l vody
Vydatnost 26 l
Spotřeba podle rozměrů cihel 54kg/m2
Výrobek splňuje normu: ČSN 72 2430 1-5

V.O.R. zdící malta VZ 01
Pro nasákavost cihel pod 4%

Malta je určená pro nesavé cihly, např. klinkry. Při zdění nesavých cihel na běžnou maltu, zpravidla míchanou na stavbě, zamezuje vrstva stojící vody na ložné spáře spojení mezi maltou a cihlou. Tyto cihly při zdění běžnou maltou plavou. Následky: ve spárách vznikají trhliny, dešťová voda pak vniká do zdiva. Mrazuvzdorná.

Technické údaje
Označení VZ 01 na cihly o slabé nasákavosti pod 4%
Balení pytel 40 kg
EAN 4004637 podle barvy
Množství na paletě 35
Řadění 5,5 l vody
Vydatnost 26 l
Spotřeba podle rozměrů cihel 54kg/m2
Výrobek splňuje normu: ČSN 72 2430 1-5

CZE SK GB IT RU