A+ A A-

Pokládka dlažieb

Pokládka dlažby je pre celkový výsledok rovnako rozhodujúca, ako jej výber. Prípravné práce, rozmeranie, skladba a zhutnenie jednotlivých vrstiev, zakončenie plôch. To všetko rozhodne o tom, či aj za niekoľko rokov budete chodiť a jazdiť po krásnej rovnej ploche, alebo po niečom, čo skôr pripomína piesočné púštne duny.

Prípravné práce

  • Venujte pozornosť dôkladnej súvahe a plánovanie budúcich spevnených plôch. Urobte výškové aj smerové zameranie existujúceho stavu, posúďte rozsah a sklon plánovaných plôch.
  • Následné zemné práce sú nesmierne dôležité pre celkový výsledok a následné dlhodobé užívanie spevnené plochy. Ich výsledkom je riadne zhutnená plocha pre podkladové vrstvy. Mimoriadnu pozornosť venujte podmáčaným miestam. Odstráňte všetku zžieravú zeminu.

Začíname s pokládkou - podkladové vrstvy

  • Opakovane majte na pamäti, že ani tá najkvalitnejšia dlažba nezachráni zle urobené prípravné práce, nedostatočne zhutnený podklad alebo nevhodnou skladbou podkladových vrstiev.
  • Modul pretvárnosti pre zhutnenie by mal dosiahnuť 30 MPa. Vlastné zloženie podkladových vrstiev vychádza predovšetkým z konkrétneho predpokladaného používania spevnenej plochy a očakávaného zaťaženia. Zvyčajne môžete vyjsť zo špecifikácií uvedených v tomto katalógu.
  • Jednotlivé vrstvy by sa mali zhutňovať maximálne po hrúbkach do 15 cm. Zabránite tak budúcemu prepadaniu dlažby.
  • Je samozrejmé, že sa ako materiál jednotlivých podkladových vrstiev použije kamenivo zodpovedajúcej frakcie a kvality.
  • Finálne zapieskovanie sa vykonáva suchým kremičitým pieskom o veľkosti zrna do 2 mm. Spotreba sa zvyčajne pohybuje medzi 2 - 3 kg na meter štvorcový dláždenej plochy.
  • Brickland-cihelné-dlažby-pokládka-chodník

   Brickland-cihelné-dlažby-pokládka-chodnik-s-pojezdem

   Brickland-cihelné-dlažby-pokládka-do-3,5t

   Brickland-cihelné-dlažby-pokládka-nad-3,5t

Pokládka

  • Pokládka tehlovej dlažby BRICKLAND sa vykonáva ručne na finálnu kladaciu vrstvu. Postupujte vždy proti spádu dláždenej plochy, teda od najnižšieho bodu spevňované plochy.
  • Dlažba sa pokladá podľa vybraného typu vyskladania s dodržaním škár medzi jednotlivými prvkami 3 - 5 mm. Nezabudnite kontrolovať rovnosť vzniknutých škár.
  • V okolí kanálov, stĺpikov či obrubníkov dorez tehlovej dlažby na potrebný rozmer.
  • Položenú dlažbu najprv zasypeme kremičitým pieskom o veľkosti zrna do 2 mm a až po vyplnení všetkých vzniknutých škár vykonávame finálnej zhutnenia.
  • Opätovné druhé zasypanie potom dokončí kvalitne odvedenú prácu.

Ohraničenie plôch s tehlovou dlažbou

Už sme spomenuli význam hraničných prvkov, ktoré zabraňujú bočnému pohybu jednotlivých prvkov a ich následnému uvoľneniu a poškodeniu. Štandardne sa na tento účel používajú tehlové obrubníky.

Brickland-cihelná-dlažba-pokladka-zakončení-dlažby

Osadenie prvkov pre odvodnenie

V miestach, kde si z rôznych dôvodov nevystačíme s prirodzeným odtokom dažďovej vody používame odvodňovacie žľaby, ktoré môžeme umiestniť ako na okraj, tak i v podstate na ľubovoľnom mieste dláždenej plochy.

Brickland-cihelná-dlažba-pokladka-odvodnovaci-zlab

Údržba tehlových dlažieb

  • Plochy spevnené tehlovou dlažbou nevyžadujú, v porovnaní s ostatnými typmi spevnených plôch, mimoriadnu údržbu. Vedľa bežného zametania odporúčame splachovať drobné nečistoty (prach, peľ) prúdom vody. Najvhodnejšie je použité vysokotlakového čističa.
  • V priebehu času sa vytvorí na povrchu tehlovej dlažby patina, ktorá je pre tento produkt typická a podčiarkuje jeho prírodný pôvod.
  • Niektoré druhy škvŕn je možné odstrániť prípravkami bežne dodávanými firmou BRICKLAND.
  • Na tehlovej dlažbe (rovnako ako na murive) sa môžu v priebehu životnosti vyskytnúť výkvety. Ide o prírodný proces, ktorý nie je na závadu kvalite ani technologickým vlastnostiam. Tieto výkvety zvyčajne samé zmiznú, prípadne vám dodáme vhodný prípravok.
  • V zimnom období sa vyvarujte pri údržbe použitia nástrojov a náradia s tvrdými kovovými hranami.
  • Informujte sa na vhodnosť prípadného použitia posypových materiálov alebo postrekov. Všeobecne platí, že na tehlové dlažby sú tieto prostriedky v popísaných koncentráciách bez problémov použiteľné.

CZE SK GB IT RU