A+ A A-

Škáry

Profily škár

Účinná ochrana pred vodou pomocou škár vyplnených maltou je mimoriadne dôležitá pre zaistenie dlhodobých vlastností. Murivo, ktoré zostane nasiaknuté, je omnoho náchylnejšie voči mrazu a oxidom síry. Preto sa musí vykonať výber vhodnej škáry na základe špecifikovaných vlastností a estetický vzhľad je až sekundárny. Použitie oceľového nástroja pre zhutnenie mlaty škár zlepší trvanlivosť a odolnosť proti dažďu.

Oblá vydutá škára (v tvare polmesiaca)

spara oblavydutaTáto škára zlepšuje vzhľad zarovnanej škáry, pričom má len malý vplyv na zníženie pevnosti. Z dôvodu stlačenia škáry a hornej väzby má dobrú odolnosť voči poveternostným vplyvom a je vhodná pre všetky stupne expozície.


Zarovnaná škára

spara zarovnana
Touto škárou sa vytvorí maximálna nosná plocha. Často sa prednostne volí v prípadoch, kedy sa použijú tehly s hrubou textúrou. Je vhodná pre expozíciu miernym poveternostným vplyvom a so zakrytím.


Vybraná (vyškriabaná) škára

spara vybrana
Týmto spôsobom je možné dosiahnuť zaujímavý estetický efekt, ale odolnosť a pevnosť je značne nižšia než pri ostatných typoch škár. Používa sa iba v prípadoch mrazuvzdorných tehál exponovaných s krytím. Hĺbka vybratia materiálu by nemala presiahnuť 6 mm a neodporúča sa na použitie s celkom vyplnenou izoláciou dutiny.


Vybraná (vyškriabaná) škára

spara zkosena
Táto škára vytvára kontrastný efekt svetla a tieňa na murivo. Pri správnom vytvarovaní týchto škár, majú škáry vynikajúcu pevnosť a odolnosť proti poveternostným vplyvom a sú vhodné pre všetky expozície.


Akosť vyhotovenia

Tehly klásť na plné maltové lôžka

Všetky priečne a dilatačné škáry celkom vyplňovať

Po položení tehly stiahnuť prebytočnú maltu z vonkajšieho líca muriva a z vnútorných líc plášťov dutinových stien

Dbať na to, aby nebola malta zoškriabaná na pohľadové líce tehly

Ak nie je špecifikované inak, klásť tehly zámkou nahor a zámky celkom vyplniť maltou

Akosť vyhotovenia na stavenisku máva základný vplyv na odolnosť muriva proti poveternostným vplyvom.

CZE SK GB IT RU