A+ A A-

Montáž lícového muriva

Ak sa rozhodnete pre lícové murivo, musíte sa rozhodnúť aj pre spôsob aplikácie. Môžete do toho samozrejme ísť sami. V tom prípade Vám odporúčame prečítať si základné informácie k pracovnému postupu tu.  Ak však nemáte  toľko odvahy a zkúseností, rozhodnite sa aj pre správnu montážnu, či ak chcete, stavebnú firmu.

Nezabudnite, že murivo je skutečne „lícové" a všetky nerovnosti v škárach, dorezávky, výškové rozdiely, vzniknuté praskliny v murivu či chyby pri samotnom založení muriva už nikdy a ničím nevyrovnáte a neoppravíte. Spoločnosť BRICKLAND disponuje montážnymi skupinami, ktoré stavbu obložia tak, aby po funkčných a estetických stránkach úplne zodpovedala vašim predstavám a nárokom.

Na naše práce pochopiteľne poskytujeme záruky. Určite oceníte naprostú samostatnosť našich pracovníkov, ktorí sami navrhnú optimálne riešenie a pracovný postup.

CZE SK GB IT RU