A+ A A-

NOVÉ ZIMNÉ ZĽAVY BRICKLAND 2017 / 2018

Platnosť od 15. 1. 2018 do 9. 3. 2018


Výrazné zľavy z cenníkových cien 
Rovnako ako v predchádzajúcich 10 rokoch, poskytujeme počas Zimnej akcie 2017/2018 výrazné zľavy na vybrané a obľúbené materiály zo sortimentu Brickland. Nejedná sa o výpredaj skladu, ani o vybraný materiál so zníženou kvalitou. Z vybraných materiálov si pre jarnú sezónu 2018 odrátajte z cenníkových cien nižšie ponúkanú zľavu až 40 %. Pri uhradení celej zákazky do 9.3.2017 bude pripočítané k základnej Zimnej zľave k materiálu skonto vo výške 5 % tak, aby ste mohli dosiahnuť na maximálnu výšku zľavy.

 

Návšteva vzorkovne
Pri návšteve našej vzorkovne v Trnave sa môžete zoznámiť s kompletne aktualizovaným a rozšíreným sortimentom pre rok 2018, a to nielen lícových tehál a obkladových pásikov, ale tiež tehlových klinker-dlažieb.

 

1) Obkladové pásiky razené -   séria BS (č.39, 62, 63, 65, 51 a 67)

(http://www.brickland.cz/aktualne-v-bricklandu/brickland-extra-novinky-2017)
                                                                                                                                                                       
- zľava 35 %    od 120 m2
- zľava 28 %    od 80 m2 do 120 m2
- zľava 25 %    od 40 m2 do 80 m2

2) Obkladové pásiky razené -  všetky typy s kódami NE, MU

(katalóg Brickland str. 6, 7, 8, 9, 13, 14)

-    zľava 33 %     od 120 m2                     
-    zľava 25 %     od 80 m2 do 120 m2      
-    zľava 23 %     od 40 m2 do 80 m2        


3) Obkladové pásiky razené  Terca -  DE109 Exclusive,  DE121 Toermalijn, DE112 Bijou,

(katalóg Brickland str. 6, 10, 15)

-    zľava 33 %     od 150 m2                     
-    zľava 25 %     od 80 m2 do 150 m2      
-    zľava 23 %     od 40 m2 do 80 m2        


4) Obkladové klinker pásiky  - séria New York

(http://www.brickland.cz/aktualne-v-bricklandu/nove-obkladove-pasky-serie-new-york)

-    zľava 30 %     od 130 m2                     
-    zľava 25 %     od 80 m2 do 130 m2      
-    zľava 20 %     od 40 m2 do 80 m2        


5) Lícové tehly razené -  séria BS (č.39, 62, 63, 65, 51 a 67) 

(http://www.brickland.cz/aktualne-v-bricklandu/brickland-extra-novinky-2017)

-    zľava 28 %    od 150 m2                        
-    zľava 25 %    od 80 m2 do 150 m2         
-    zľava 22 %    od 50 m2 do 80 m2     

    
6) Lícové tehly razené - všetky typy s kódami NE, MU

(katalóg Brickland str. 6, 7, 8, 9, 13, 14)

- zľava 30 %    od 150 m2                        
- zľava 25 %    od 80 m2 do 150 m        
- zľava 22 %    od 50 m2 do 80 m2     

 

7) Lícové tehly razené  Terca -  DE109 Exclusive,  DE121 Toermalijn, DE112 Bijou,

(katalóg Brickland str. 6, 10, 15)

- zľava 30 %     od 150 m2                     
- zľava 25 %     od 80 m2 do 150 m2      
- zľava 22%     od 40 m2 do 80 m2      

 

 

Rozšírené Obchodné a Dodacie podmienky Brickland pre využitie akcie Zimné zľavy 2017/2018. Tieto podmienky sú rozšírením aktuálnych základných Obchodných a Dodacích podmienok Brickland po dobu trvania akcie Zimné zľavy 2017/2018:

➢    Zľavy sú platné na tovar uvedený v tejto ponuke alebo na www.brickland.ska z aktuálneho cenníka Brickland SK, ktorý je vystavený na www.brickland.sk. Materiály sú len I. akostnej triedy, s príslušným certifikátom, zárukou a dodávané na zákazku pre váš projekt.
➢    U tehál a pásikov sú zľavy poskytované na formáty WDF, tzn. 60 ks / m2.
➢    Výška základnej zľavy je rovnaká po celú dobu Zimná akcia! a pre objednávky v akcii Zimné zľavy 2017/2018 sú garantované výsledné ceny bez ohľadu na zmenu ceny tovaru v cenníku v dôsledku zmeny  kurzov alebo zdraženia ceny tovaru u jednotlivých výrobcov.
➢    U tehál sú možné iba paletové odbery, pásiky a rohové pásiky dodávame na kusy podľa minimálneho množstva pre uplatnenie zľavy. Pri dodaní neúplných paliet u teháll  účtujeme na rozbalenú paletu rozpaletovanie podľa platného cenníka.
➢    Zľavy platia len na uvedené materiály, na ostatné materiály a príslušenstvo platia štandardné obchodné a cenové podmienky.
➢    Termín vyvezenia tovaru v rámci Zimných zliav 2017/2018 zo skladu Brickland Trnava je do 28.4.2018. Pri vyvezení po tomto termíne platí ustanovenie aktuálnych Dodacích podmienok spoločnosti Brickland. V prípade vášho písomného požiadavku ponecháme tovar na sklade ZDARMA až do doby expedície, najdlhšie však do 1.8.2018.
➢    Pre poskytnutie zliav je požadovaná úhrada minimálnej nevratnej zálohy 10% hodnoty zákazky do ukončenia akcie, tj. do 9.3.2017. V prípade úhrady celej zákazky do 9.3.2017 bude poskytnuté skonto vo výške 5 %.
➢    Doplatok hodnoty celej zákazky je vždy pred vyvezením tovaru, nejneskôr však do 28.4.2017.
➢    Zľavy budú poskytnuté iba po zaslaní písomnej objednávky a jej následnom potvrdení zo strany Brickland. Uvedené maximálne zľavy sú konečné, bez možnosti ich navýšenia !!!
➢    U razených rohových pásikov platí rovnaká zľava, aká je poskytovaná na rovné pásiky.
➢    U nosných prekladov Brickland platí rovnaká zľava, aká je poskytovaná na lícové tehly.
➢    V prípade nevyvezenia zákazky v danom termíne alebo nedoplatení ceny tovaru v termíne stráca objednávateľ nárok na poskytnuté zľavy na tovar. V prípade zrušenia objednávky zákazníkom má Brickland nárok na zmluvnú pokutu vo výške uhradenej zálohy.
➢    Podmienkou poskytnutia zľavy v bodoch 1) až 7) je spoločný odber tehlového materiálu a suchých stavebných  zmesí.
➢    Brickland si vyhradzuje právo ukončiť predaj niektorého z typov v Zimnej akcii 2017/2018 v prípade, že bude tovar vypredaný a nedostupný na sklade výrobcu.

CZE SK GB IT RU