• Malty na murovanie a škárovanie

  Ak sa rozhodnete pre montáž lícových tehál alebo obkladových pásikov vlastnými silami, majte na pamäti, že je to práca vyžadujúca zručnosť a skúsenosti. Tu už nepríde žiadna omietka milosrdne kryjúce vzniknuté chyby, hoci len estetického charakteru. Majte teda na pamäti niektoré zásady:

  Murivo musí byť murované na väzbu, to znamená, že zvislé škáry následne nad sebou kladených tehál musia byť presadené minimálne o 4,5 cm. Špára zvislá aj vodorovná sa všeobecne sa uvažuje 1 cm silná. Murivo musí byť vymurované na maltu o pevnosti v tlaku 3,5-7 MPa. Mrazuvzdorné prostriedky nie sú prípustné. Pri murovaní pohľadového muriva maltami sa murovka spáruje súčasne. Malta sa nanáša v hrubšej vrstve, než je u murovania obvyklé. Pri usadzovaní tehly je malta vytlačená zo škár zrezaná lyžicou a po zavädnutí finálne upravená.

  Ak si nie ste istí výsledkom, radi Vám odporučíme našich osvedčených pracovníkov.

  Podrobnejšie informácie o vhodných maltách nájdete tu.

  Brickland malta pro lícové zdivo

   


  Upozorňujeme našich zákazníkov, že bežne dodávané stavebné lepidlá nie sú svojimi vlastnosťami určené špeciálne pre lepenie tehlových pásikov. Na murovanie a škárovanie lícových tehál a lepenie obkladových pásikov sa používajú špeciálne maltové, lepiace a škárovacie zmesi určené pre tento druh práce. Ich výhody sú:

  • Pri murovaní a škárovaní vykonávanom súčasne odpadá následné škárovanie, sporia sa mzdy a náklady na nájom lešenia, škára je homogénna a vylučuje vymrvenie malty.
  • Schopnosť malty viazať vodu robí maltu plastickejšou, malta sa ľahšie a rýchlejšie spracováva.
  • Celoplošné vyplnenie škár maltou zamedzuje vzniku dutín a prázdnych miest a tým zvyšuje odolnosť škár pred účinkami dažďa.
  • Plnohodnotné spojenie medzi maltou a tehlou zabraňuje vzniku porúch a vylučuje následné opravy.
  • Odpadá časovo náročné namáčanie nasiakavých tehál.
  • Žiadne dodatočné náklady na čistenie pohľadového muriva.
  • Nevzniká takmer žiadny odpad.
  • Špeciálne malty obmedzujú vznik bielych výkvetov na lícových tehlách alebo obkladových pásikoch.

  Celkový vzhľad stavby výrazne ovplyvňuje voľba farby maltové (a súčasne škárovacej) hmoty. Odporúčame Vám využiť pre konzultácie architektonické štúdio BRICKLAND, ktoré Vám spracuje vizualizáciu vo zvolenej farebnosti ešte pred finálnym rozhodnutím.

 • Preklady z lícových tehál

  BRICKLAND ako prvý v SR ponúka výrobu a dodávku prefabrikovaných prekladov z lícových tehál použitých na celú stavbu podľa skutočného statického zaťaženia prekladu. Tie sú spočítané autorizovaným statikom a na ne poskytujeme záruky na prehnutie alebo popraskanie vplyvom statického zaťaženia. Dôrazne tu upozorňujeme na riziká prekladov vyrábaných priamo na stavbe, alebo nalepením obkladových pásikov na iné keramickobetónové preklady. Do takto zhotovených náhrad nie je zamontované pomocné kotvenie a hrozí tu narušenie statickej únosnosti. Veľmi často potom dochádza k popraskaniu vlastného prekladu alebo priľahlého muriva.
  Brickland - výroba překladů Brickland - výroba překladů Brickland - výroba překladů Brickland - výroba překladůBrickland - výroba překladů Brickland - výroba překladů

   

  Preklad uložený na kotvách

  Tento typ prekladu sa dodáva na stavbu ako prefabrikát s rozpätím do 4 m Pri výrobe najprv vyrežeme z lícových tehál tvarovky do "L" a vyskladáme ich na potrebnú dĺžku do formy. Tvarovky je nutné dostatočne v debnení upevniť proti prípadnému posunutiu. Do škár vložíme tesnenie, ktoré bráni prieniku betónu na pohľadovú stranu lícových tehál. Do formy osadíme výstuž podľa statických výkresov a k výstuži upevníme závesný uholník s výstužou typ FSW. Formu potom vylejeme betónom a zhutníme. Preklady sa zavesia za kotvu FSW do ložnej škáry muriva. Preklady je nutné podoprieť v rozpore min. 80 cm do doby dostatočného vyzretia malty v riadkoch nad lícovým prekladom.

  Brickland překlad uložený na kotváchBrickland - překlad uložený na kotvách Brickland - překlad uložený na kotvách

   

  Preklad uložený na stene

  Tento preklad sa vyrába rovnakým spôsobom ako preklad uložený na kotvách s tým rozdielom, že sa dĺžka na každej strane predĺži o dve tehly pre uloženie prekladu na lícovú stenu. Kotvy FSW sa už neosadzujú. Preklady je nutné podoprieť v rozpore min. 80 cm do doby dostatočného vyzretia malty v riadkoch nad lícovým prekladom.

  Pre uloženie dlhších alebo viacerých zaťažovaných prekladov typu 1 a 2 sa používajú na zavesenie konzolové kotvy HK 4S. Počet a typ týchto kotiev je stanovený podľa konkrétneho použitia na stavbe a podľa skutočného zaťaženia prekladu..

  Brickland - překlad uložený na zdiBrickland - překlad uložený na zdi Brickland - překlad uložený na zdi

   

  Preklad priebežný

  a) uložený b) zavesený

  Preklady priebežne uložené sa kompletizujú až priamo na stavbe pomocou uholníkov HW a závesných uholníkov HK 4 F. Pre zavesený priebežný preklad je nutné použiť atypických závesov pre zavesenie lícových tehál pod uholník HW alebo HK 4 F. Preklad uložený má spodnú pohľadovú plochu tvorenú viditeľným antikorovým uholníkom . Preklad zavesený má spodnú pohľadovú plochu z tehlových tvaroviek.

  Brickland - průběžný překladBrickland - průběžný překlad

 • Kotvenie

  Kotvenie

  kotveni 01Dvojvrstvové lícové murivo so vzduchovou medzerou a tepelnou izoláciou

  Táto alternatíva je najpoužívanejšou konštrukciou lícového muriva. Napriek tomu, že je tento variant o 30-40 mm silnejší - o vzduchovú medzeru - má prevetrávaná vzduchová medzera mimoriadne priaznivý účinok na vlhkostný režim steny, pri správnom prevedení tiež na vzhľad lícového muriva.

   

  Čítať ďalej ...
 • Užitoční pomocníci

  Užitoční pomocníci

  Škárovacie vrece

  Jednoduchý, ale účinný pomocník pri škárovaní obkladového muriva, tehál, umelého aj prírodného kameňa a pod. Pri tomto spôsobe škárovania používame škárovaciu zmes s vyšším obsahom zámesovej vody.


   

  Škárovacia lopatka

  Na škárovanie lícového muriva a pásikov. Pri tomto spôsobe škárovania pripravujeme škárovaciu hmotu suchšie, aby nedochádzalo k ušpineniu škárovanej plochy.


   

  Aplikátor škárovacej hmoty

  V jednoduchosti je krása i sila. Túto vec ocenia profesionáli aj amatérski majstri. Pripojením bežnej vŕtačky k aplikátoru a voľbou otáčok dostávate konzistentné množstvo flexibilnej škárovacej zmesi. Priemer dávkovacieho otvoru v špičke aplikátora 4 - 15 mm.


   

  Výstuha škáry 4/80

  Používa sa ako výstuha škáry v miestach, kde je škára namáhaná na ohyb alebo ťah. Používa sa tiež v miestach napojenia stien, ako výstuha rohov a nad preklady stavebných otvorov. Zabraňuje vzniku trhlín v škárach lícového muriva.


   

  Impregnácia Supreme antigraffiti (nanotechnológie)

  Prípravok pre preventívnu ochranu aj prípadné následné odstránenie graffiti. Vytvára neviditeľnú vysoko hydrofóbnu povrchovú ochranu minerálnych podkladov.


   

  Impregnácia Supreme NS (nanotechnológie)

  Chráni tehlovú fasádu (ale aj ostatné minerálne podklady) pred znečistením, nasiaknutím vodou, poskytuje jej samočistiace schopnosti. Vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom. Aplikácia je transparentná  a nerozoznateľná voľným okom.


   

  ATLAS SILSTOP

  je hydrofóbny silikónový prostriedok na ochranu nasiakavých stavebných podkladov pre vnútorné aj vonkajšie použitie. Používa sa na ochranu nasiakavých kamenných prvkov a tiež podkladov z keramických materiálov ako napr tehlové a vápennopieskové steny, betón a minerálne omietky. Dokonale sa hodí na penetráciu podkladov pod silikónové farby. Môže sa tiež používať na hydrofobizáciu starých, pevne priliehajúcich vonkajších maliarskych náterov a tenkovrstvových minerálnych aj akrylátových omietok. ATLAS SILSTOP je možné používať v interiéroch i exteriéroch budov. ATLAS SILSTOP je odolný proti alkáliám, kyslým dažďom, slnečnému žiareniu a agresívnemu mestskému prostrediu. Odoláva teplotám od -20 ° C do +80 ° C.


   

  Stierková hydroizolácia FDS 2K

  Zabraňuje prenikaniu vody do konštrukcií vystavených poveternostným vplyvom. Aplikuje sa iba do vrchnej škáry stĺpikov, plotov, komínov ... Aplikácia zabraňuje tvorbe výkvetov pri vysychaní.


   

  ZSE odstraňovač cementového závoja

  Špeciálny čistič na fasády a podlahy bez solí a kyseliny sírovej. Bezpečne odstráni a následne chráni podklad. Účinný tiež na vápenný povlak, sadze, hrdzu, rovnako ako atmosférické znečistenie. Vhodný pre exteriéry aj interiéry. Prostriedok ZSE sa nanáša čistý alebo max 1:5 riedený vodou.


   

  KSE

  je tekutý čistiaci prostriedok na odstraňovanie vápenatých zrazenín a slabých nečistôt na vymurovaných a betónových plochách v interiéri aj exteriéri. Bez rozpúšťacích prostriedkov a kyseliny chlorovodíkovej. Bezpečne a ľahko odstraňuje zvyšky malty, výkvety a ľahké znečistenia na keramických materiáloch ako napríklad stenových a podlahových dlaždiciach, mozaikách, porfýru apod.


   

  Spony LSA

  Používame na ukotvenie prímurovky z lícových tehál k nosnému murivu. Zamedzuje vychýleniu prímurovky vplyvom sania alebo tlaku vetra a zachováva stály rozostup medzi nosným a lícovým murivom. Typy spôn sa líšia podľa vzdialenosti nosnej a lícovej steny a podľa materiálu nosnej steny.


   

  Uholník FSW

  Slúži na zavesenie prekladu uloženého na kotvách, kotvenie je zabetónované do prekladu a tvoria jeho neoddeliteľnú súčasť. Podľa zaťaženia prekladu sa mení veľkosť použitého kotvenia.


   

  Výplňový profil

  Utesnenie dilatačnej škáry slúži ako zábrana prenikaniu vlhkosti, vetru a prachu. Musí odolať pnutiu, ktoré je spôsobené tepelnou rozťažnosťou stavebných prvkov. Pre tento účel vyvinutý materiál ETHAFOAM slúži ako ideálne tesnenie nanášané za studena.


   

  Ochranná mriežka

  Vkladá sa do vetracích škár v spodných radoch tehál. Bráni hmyzu a drobným hlodavcom vniknúť do konštrukcie sendvičového muriva a hniezdiť tam.

 • Niečo navyše

  Kedysi sme prišli s tým, že BRICKLAND dáva svojim zákazníkom vždy niečo navyše. Sme opatrní na proklamácie, ale za týmto si stojíme. Čo tým "navyše" myslíme?

  Máme naozaj ten najširší sortiment a dokážeme vyhovieť snáď všetkým architektonickým i technologickým požiadavkám.
  Naše dlhoročné skúsenosti z tehliarskeho priemyslu aj stavebníctva sú garanciou kvality nielen jednotlivých komponentov, ale previazanosti a životaschopnosti celku.

  Nielen dodávame materiál, našu vlastnú zamestnanci môžu vykonať aj obloženie domu. Berieme tak na seba plnú záruku za materiál i odvedenú prácu.

  Chodíme vždy "s pravdou von", hoci to občas znamená, že niektorí naši konkurenti majú z našich webových stránok a katalógov slušné know-how, ktoré vydávajú za vlastné.

  Zákaznícka orientácia pre nás nie je slogan, ale denné realita. Spolupracujeme so zákazníkmi od projektovej fázy, dodávame rozpočty, riešime architektonické detaily, vo vlastnom architektonickom štúdiu ponúkame 3D vizualizácie slúžiace k tej najlepšej voľbe tehly, dlažby alebo obkladového pásku. Objednať si nezáväznú návštevu nášho pracovníka môžete tu.

  Tisícky skutočne našich realizácií hovorí za všetko, rozsiahly a reprezentatívny výber z nich si môžete prezerať v našom Katalógu realizácií, ktorý je nebývalým zdrojom inšpirácií.

  Vlastná doprava je zárukou odborného zloženia materiálu na stavbe a jeho odvezený v ten správny čas.

  Pre projektantov, architektov, stavebné firmy, ale aj potenciálnych zákazníkov zabezpečujeme pravidelný elektronický informačný servis o novinkách v obore aj najrôznejších akčných ponukách, prihlásiť sa môžete tu.

 • tab140 Malty pro zdění
 • tab141 Překlady z lícových cihel
 • ltab142 kotvení
 • tab143 užiteční pomocníci
 • tab144 něco navíc (doprava, rozpočty, mailing)
next
prev
A+ A A-

CZE SK GB IT RU