Prev Next

murovanie

Vykonávanie murovania

Lícové tehly pred použitím nie je potrebné namáčať. Pri spracovávaní celkom mokrých nasiaknutých tehál sa predlžuje čas vysychania malty. Tehly je potrebné murovať tak, aby škáry boli rovnomerné zvisle aj vodorovne a boli celkom zaplnené maltou. Dodržujte rovnakú hrúbku ložných aj styčných škár. Pri murovaní (zvlášť tehál s "ručnou" povrchovou štruktúrou) dbajte na to, aby nedošlo k zašpineniu lícovej plochy tehál a steny. V prípade, kedy je nutné tehlu dodatočne vybrať, odstráňte ju aj so zavädnutou maltou a uložte späť do malty čerstvej. Tehly pri murovaní odoberajte z viacerých paliet, aby dochádzalo k maximálnemu premiešaniu tehál. Množstva malty pripravte len toľko, koľko je možné spracovať, než začnú prebiehať chemické reakcie. Nepoužívajte maltu, ktorú ste nestačili spracovať a ktorá je už vo fáze tuhnutia - tu už prebiehajú chemické reakcie a malta by v murive už nedosiahla požadované vlastnosti. Dbajte na to, aby malta nebola pripravovaná spolu s maltou na...

Číst dál...

Postup pokládání dlažby Biocotto

Lepení dlažby

Dlažba se lepí přímo na betonový podklad. Podkladový beton musí být rovný, aby se při pokládce nevytvářela dutá místa. Pokládání dlažby musí být pravidelné, se stejnou tloušťkou spár. Postupujte pečlivě, tak aby nedocházelo k potřísnění pochozí plochy lepidlem ,nátěrovými hmotami, mastnými látkami nebo jinými nečistotami. Ukládání a korekce dlažby se provádí pouze jemným poklepem širokou gumovou paličkou v rozmezí několika mm. V případě, že je nutno korigovat polohu jedné dlaždice, vyjměte ji a osaďte znovu.

  • Po položení se ujistěte, že je podlaha kompletně suchá.
  • Čas sušení záleží na typu použitých lepidel.
  • okolo 15 dnů když je pokládáno do lepidla
  • Po uplynutí doby je možné spárovat.

Ochrana dlažby před spárováním!

Pro ochranu dlažby proti jakýmkoliv skvrnám při spárování, se musí před spárováním aplikovat vrstva impregnačního ošetření „ MASTER TREATMENT"

Spotřeba 1L/10m2.

Spárování dlažby.

Vyspárování dlažby spárovací hmotou pro široké spáry.

Ošetření dlažby po vyspárování – umytí a odstranění zbytků spárovací hmoty

Po spárování umyjte dlažbu – použijte houbu nebo hadr –...

Číst dál...
A+ A A-

CZE SK GB IT RU