• TYPY TEHÁL A OBKLADOVÝCH PáSIKOV

  Tehly aj pásiky sú vyrábané z rôznych typov tehliarskych hlín, ktoré sú miešané podľa požiadaviek na konečný výrobok. Tiež výsledná farba tehál je závislá, mimo napaľovaciu teplotu, na zmesi. Práve použitím viacerých druhov hlín dochádza k farebným a rozmerovým odchýlkam u výrobkov, ktoré u tehliarskej výroby nejdú vylúčiť.

  Niektorí "experti" informujú verejnosť o pridávaní chemických látok proti výkvetom do tehál, na ktorých sa už nikdy nevytvorí biely povlak. Áno, niekedy sa pri nadmernom výskyte kalciových zlúčenín v tehliarskej surovine pridávajú látky, ktoré spoločne reagujú ešte pred výpalom a tým sa obmedzí výskyt cicvarov v lícových tehlách. Ale tehly sú ďalej stále náchylné na vznik výkvetov, napríklad pri nedodržaní technologického postupu pri murovaní, alebo ak stĺpik z lícových tehál, či komín zakrývame betonovým krytom bez izolácie.

  Tiež zaručené informácie o dvakrát vypálených tehlách berte s rezervou. Pri výpale tehál dochádza v peciach ku zložitej a nevratnej dvojitej premene kryštalickej mriežky kremeňa, ktorý je v značnej miere obsadený v surovine. Na výslednej premene závisia fyzikálne vlastnosti výrobku – predovšetkým pevnosť a krehkosť. Pri opatovnom výpale by sa narušila táto vazba kryštalickej mriežky, tehly popraskajú a pri poklepe sa veľakrát úplne rozsypú. Je to ako jesť dvakrát pečené buchty.Farby tehál v katalógu ukazujú farbu hlavnej lícovej plochy tehly. Boky tehál môžu mať odlišné zfarbenie, takisto protiľahlé dlhé strany môžu vykazovať farebné rozdiely. Na plochách razených tehál sa tiež často objavujú „odreté“ miesta, ktoré vznikajú pri vyklápaní tehál z formy. Tieto odreniny sa nedajú z technologických dôvodov vylúčiť a nie sú dôvodom k reklamácii, rovnako ako spomínané farebné odlišnosti ...

  Ako chápať hodnoty fyzikálních vlastností

  Pevnosti lícových tehál vetšinou svojou hodnotou prekračujú výrazne pevnosti nosného muriva celej stavby. Ak nechceme, aby lícovky plnili statickú funkciu /stĺpy, nosné piliere/ nie je potrebné hľadaťvýrobky s maximálnou pevnosťou, veľakrát sa zbytočne navýši cena. Tiež minimálna nasiakavosť nie je tým najdôležitejším kritériom. Zo skúseností na stavbách v prostredí Českej republiky a z výsledkov z autorizovaných zkúšobní už dnes vieme, že razené tehly s vyššou nasiakavosťou preukázali pri správnom prevedení vatšiu odolnosť voči mrazu a jeho častému striedaniu s odmekom než tehly ťahané. Tiež nasiakavosť omietky a nosného muriva býva častokrát vyššia než u lícoviek. Dôležité je, či je sendvičové murivo správne založené, odizolované a odvetrané, či je zaistená priestupnosť pár cez celú konštrukciu steny, či je použité správne a kvalitné příslušenstvo, či montážna firma na lícovky alebo pásiky má zkúsenosti a prax, alebo vám priateľ doporučil „lacných“ začiatočníkov.

  Na našom trhu sa dá stretnúť s mnohými rozmermi tehál , ktoré veľakrát zamotajú hlavu architektom a ich CAD programom. Áno, je dobré mať pripravený projekt na milimetre tak, aby sme nedorezávali tehly medzi oknami, pod strechou či pod parapetom. Ale čo ak dodané tehly budú o 5 mm kratšie alebo o 3 mm vyššie: Vyhovujú norme. Nepríde teda potom celá práca pri prípravě vnivoč? Čo ak vás svojim prevedením alebo cenou zaujmú iné tehly, alebo poskytovanými službami iný dodavatel? Máte odmietnuť s poukázaním na odlišný rozmer od projektu? Nie! Správna realizačná firma dokáže pred založením muriva alebo obkladu rozmerať všetky dĺžky, rozpočítať šírky škáry, rozvrhnúť prípadné dorezávky do plochy tak, aby výsledok odpovedal vašim predstavám.

  Naše doporučenie

  Dajte pri výbere lícových tehál šancu vášmu vnímaniu, šancu vášmu vkusu alebo zvodnému našepkávaniu manželiek pred prísnou a strohou rečou čísiel hodnôt nasákavosti, pevnosti a rozmerov. Nechajte si od nás zadarmo vypracovať počítačovú vizualizáciu Vášho budúceho domu, poslať vzorky … Vyberte si jednoducho predovšetkým to, čo sa vám páči. Za kvalitu celého nášho sortimentu ručíme.

 • Lícové tehly a pásiky razené

  Tehly razené

  Vyrábajú sa v jednotlivých formách podobne ako detské bábovky. Tehliarska hlina sa premieša a obalí pieskom, aby sa neprilepila na steny formy, vypieskuje sa aj forma pre správne hrubý povrch tehál. Farebné piesky vytvárajú po výpale na povrchu tehál rôzne zafarbenie podľa druhu použitého piesku. Podľa sily, ktorou je potom hlina natlačená do formy, sa vytvárajú na stenách tehly potrebné „vrásky“, ktoré pripomínajú staré, ručne vyrábané tehly. Niekedy sa pre maximálne vyplnenie formy hlina zarazí raznicou, po ktorej zostáva miskovitá priehlbina – vanička. Tehly sa pri stavbe kladú touto vaničkou nahor. Tehly sa vypaľujú pri teplote okolo 1 100 °C.

  Takto vyrábané tehly majú vzhľadom na nízke lisovacie tlaky do foriem nasiakavosť až do 20 %, priemerné pevnosti 12 MPa, ale veľmi vysokú odolnosť proti mrazu. To je dané tým, že pri lisovaní do foriem nie je vnášané do výrobku dodatočné pnutie, ktoré napomáha deštrukcii tehly pri opakovanom nasiaknutí a následnom zmrznutí vody v jednotlivých póroch. Razené tehly sú vždy plné a majú štyri pohľadové strany.

  Obkladové pásiky razené

  Vyrábajú sa spoločne s rohovými páskami rezaním z jednotlivých razených tehál. Hrúbka sa pohybuje okolo 23 mm, a to preto, že povrchová štruktúra razených tehál je hlboká až niekoľko milimetrov a pri hrúbke pásikoch pod 20 mm by pri rezaní a následnej doprave praskali. Fyzikálne vlastnosti týchto pásikoch sú zhodné s razenými tehlami s výnimkou pevnosti tlaku, ktorá však pri obkladových páskach nie je požadovaná a vo väčšine prípadov ani sledovaná.

 • Lícové tehly a pásiky ťahané

  Tehly ťahané

  Tehliarska surovina je dopravená do vákuového závitovkového lisu. Tu je po premiešaní, zvlhčení a preparení vo vákuovej komore odsávaný vzduch, dochádza ku zhutneniu a následne je surovina vytlačovaná závitovkou za vysokého tlaku ku kužeľovo sa zbiehajúcemu ústiu. Na jeho konci je forma s jadrovníkom udávajúca výsledný tvar a rozmery tehál. Jadrovník slúži na vytváranie otvorov v tehle a na zastavenie otáčania suroviny, ktorú roztočila závitovka. Tiež obmedzuje pnutie vzniknuté prechodom strojom. Z lisu vychádza súvislý pás zlisovanej hliny, ktorá sa následne rozrezáva na jednotlivé tehly.

  licove-cihly-tazene m

  Tehly sa sušia a pália pri teplotách do 1 100 °C. Ťahané tehly majú, vzhľadom na zhutnenie v lise, nasiakavosť do 14 %, pevnosť často nad 25 MPa. Vo väčšine prípadov sú dierované, aj keď je ich možné vyrobiť aj ako tehly plné. Majú jednu dlhú a dve krátke pohľadové strany. Rôzne povrchové štruktúry sa vytvárajú valčekovaním alebo pieskovaním ihneď po vylisovaní.

  Obkladové pásiky ťahané

  Vyrábajú sa priamo ťahaním z vákuového lisu. Rohové pásiky sa režú z tehál. Vzhľadom na spôsob výroby sa môžu vyrábať v hrúbke 10 až 13 mm. Čím sú pásiky tenšie, tým viac sú náchylné na skrútenie a ohyb pri výrobe. To je možné pri obkladaní čiastočne eliminovať hrubšou vrstvou lepidla. Výsledné vlastnosti sú podobné ako pri tehlách. Pásky do hrúbky 10 mm sa nemusia škárovať, iba štetcom rozotrieme lepidlo vytlačené do škár medzi páskami.

 • Lícové tehly a pásiky Klinker

  Ich výroba je rovnaká, ako ťahané lícové tehly. Aby však mohli byť označované Klinker, ich nasiakavosť musí byť pod 6 %. To sa dosahuje použitím inak namiešanej tehliarskej suroviny, vyšším tlakom v závitovkovom lise a vyššou vypaľovacou teplotou, až 1 200 °C. Tehly majú tiež vyššiu pevnosť a pri poklepaní o seba jasne zvonia. Skôr sa označovali ako „zvonivky“. Povrchy Klinkerov sú väčšinou hladké alebo len mierne valčekované, aby sa na povrchu netvorili trhlinky a nezvýšila sa nasiakavosť tehál.

  klinker1

  klinker2

  klinker3

 • tab160 Typy cihel a pásků
 • tab161cihly ražené
 • tab162 cihly tažené
 • tab163 klinker
next
prev
A+ A A-

CZE SK GB IT RU