• Malty - Farebné maltové zmesi

  Malty - Farebné maltové zmesi

  Malty pre murovanie  a súčasné škárovanie pohľadového muriva v jednom pracovnom kroku.
   

  Maltové zmesi pre lícové tehly

  Maltové zmesi pre lícové tehly rozdeľujeme podľa nasiakavosti na 4 typy:

  názov

  použitie

  VK plus

  nasiakavosť > 12 % (všetky druhy razených teháll)

  VK 01

  nasiakavosť 7 – 12 % (tehly ťahané)

  VM 01

  nasiakavosť 4 – 7 % (tehly ťahané typu klinker)

  VZ 01

  nasiakavosť < 4 % (nenasiakavé tehly – napríklad kamenina)


  Farebný vzorkovník maltových zmesí:

  m seda

  šedá

  m zluta

  žltá

  m bilobezova

  bielošedá

  m pomerancova

  pomarančová

  m jasnebila

  jasnebiela

  m lososova

  lososová

  m cerna

  čierna

  m medena

  medená

  m tmavoseda

  tmavo šedá

  m cervena

  tmavo červená

  m antracitova

  antracit

  m hneda

  hnedá

  m bilobezova

  bielobéžová

  m zelena

  zelená


  Zmesi pre lepenie a škárovanie pásikov

  Flexibilné lepidlo RKS vyvinuté špeciálne pre lepenie tehlových pásikov .

  Pri použití lepidiel od iných výrobcov je nutné použiť flexibilné a po vytvrdnutí mrazuvzdorné lepidlo.

  Škárovacia hmota FM pre škárovanie tehlových pásikov a pohľadového muriva všetkých typov pásikov.

  Pre strojové škárovánie používame hmoty FM-X.

   

  Farebný vzorkovník škárovacích hmôt:

  m seda

  šedá

  m zluta

  žltá

  m bilobezova

  bielošedá

  m pomerancova

  pomarančová

  m jasnebila

  jasnebiela

  m lososova

  lososová

  m cerna

  čierna

  m medena

  medená

  m tmavoseda

  tmavo šedá

  m cervena

  tmavo červená

  m antracitova

  antracit

  m hneda

  hnedá

  m bilobezova

  bielobéžová

  m zelena

  zelená

   

   


  Naši obchodní zástupcovia pre vás majú vzorkovníky murovacíh a škárovacích hmôt:

  malt vzornik

  Kontaktujte nás na tel.: 033 53 44 004 alebo e-mailom.

 • Kotvenie

  Kotvenie

  kotveni 01Dvojvrstvové lícové murivo so vzduchovou medzerou a tepelnou izoláciou

  Táto alternatíva je najpoužívanejšou konštrukciou lícového muriva. Napriek tomu, že je tento variant o 30-40 mm silnejší - o vzduchovú medzeru - má prevetrávaná vzduchová medzera mimoriadne priaznivý účinok na vlhkostný režim steny, pri správnom prevedení tiež na vzhľad lícového muriva.

   

  Čítať ďalej ...
 • Dilatácie

  Životnosť fasád je zaručená použitím kotiev a spôn z vysoko kvalitnej nehrdzavejúcej ocele W 1.4571/1.4401 označovanej tiež ako A4.

  Posuny v murovanej konštrukcii - dilatácie

  V konštrukčnej fáze je nutné brať do úvahy posuny murovanej konštrukcie. Hlavnými zdrojmi posunov, o ktoré tu ide, je vlhkosť a teplota. Ostatné faktory môžu súvisieť so zaťažením a konečným formovaním a niekedy je nutné uvažovať o vplyvoch chemických látok, posunoch pôdy a sadaní stavby.

  Všeobecne sú vratné dilatácie spôsobované teplotnými zmenami a tieto je možné vypočítať na základe súčiniteľa teplotnej rozťažnosti. Oproti tomu dochádza aj k nevratnej rozťažnosti spôsobenej absorpciou vodných pár pálenými hlinenými tehlami, ktoré môžu stále narastať a pokračovať počas až niekoľkých rokov, aj keď nižšou rýchlosťou.

  Dilatačné vlastnosti bežných stavebných materiálov sú uvedené nižšie.

  Čítať ďalej ...
 • Rozmerové moduly

  Rozmerové moduly pre formát
  WDF (215 x 102 x 65 mm)

  Rozmery murovaných konštrukcií sa berú do úvahy pokiaľ možno už vo fáze konštrukčnej s ohľadom na minimalizáciu potreby delenia tehál. V tab. 1 a 2 sú uvedené rozmery vertikálnych a horizontálnych radov tehál na základe štandardných normalizovaných rozmerov 225 mm x 112,5 mm x 75 mm so škárami 10 mm (pre túto veľkosť je používaný termín CO). Všetky murované konštrukcie sú potom určované podľa jednej z nasledujúcich troch podmienok:

  1. Tehla a 2 škáry
  napr. dverné a okenné otvory

  CO+
  2. Tehla a 1 škára
  tehlový panel
  CO 
  3. Iba tehly
  tehelné piliere alebo panely medzi otvormi
  CO-

  Poznámka: Aby sa zamedzilo nutnosti delenia tehál, volia sa panely buď CO+, CO alebo CO-, ako je uvedené a znázornené na nižšie uvedenom výkrese.

  Čítať ďalej ...
 • Škáry

  Profily škár

  Účinná ochrana pred vodou pomocou škár vyplnených maltou je mimoriadne dôležitá pre zaistenie dlhodobých vlastností. Murivo, ktoré zostane nasiaknuté, je omnoho náchylnejšie voči mrazu a oxidom síry. Preto sa musí vykonať výber vhodnej škáry na základe špecifikovaných vlastností a estetický vzhľad je až sekundárny. Použitie oceľového nástroja pre zhutnenie mlaty škár zlepší trvanlivosť a odolnosť proti dažďu.

  Oblá vydutá škára (v tvare polmesiaca)

  spara oblavydutaTáto škára zlepšuje vzhľad zarovnanej škáry, pričom má len malý vplyv na zníženie pevnosti. Z dôvodu stlačenia škáry a hornej väzby má dobrú odolnosť voči poveternostným vplyvom a je vhodná pre všetky stupne expozície.


  Zarovnaná škára

  spara zarovnana
  Touto škárou sa vytvorí maximálna nosná plocha. Často sa prednostne volí v prípadoch, kedy sa použijú tehly s hrubou textúrou. Je vhodná pre expozíciu miernym poveternostným vplyvom a so zakrytím.


  Vybraná (vyškriabaná) škára

  spara vybrana
  Týmto spôsobom je možné dosiahnuť zaujímavý estetický efekt, ale odolnosť a pevnosť je značne nižšia než pri ostatných typoch škár. Používa sa iba v prípadoch mrazuvzdorných tehál exponovaných s krytím. Hĺbka vybratia materiálu by nemala presiahnuť 6 mm a neodporúča sa na použitie s celkom vyplnenou izoláciou dutiny.


  Vybraná (vyškriabaná) škára

  spara zkosena
  Táto škára vytvára kontrastný efekt svetla a tieňa na murivo. Pri správnom vytvarovaní týchto škár, majú škáry vynikajúcu pevnosť a odolnosť proti poveternostným vplyvom a sú vhodné pre všetky expozície.


  Akosť vyhotovenia

  Tehly klásť na plné maltové lôžka

  Všetky priečne a dilatačné škáry celkom vyplňovať

  Po položení tehly stiahnuť prebytočnú maltu z vonkajšieho líca muriva a z vnútorných líc plášťov dutinových stien

  Dbať na to, aby nebola malta zoškriabaná na pohľadové líce tehly

  Ak nie je špecifikované inak, klásť tehly zámkou nahor a zámky celkom vyplniť maltou

  Akosť vyhotovenia na stavenisku máva základný vplyv na odolnosť muriva proti poveternostným vplyvom.

 • Pokládka dlažieb

  Pokládka dlažieb

  Pokládka dlažby je pre celkový výsledok rovnako rozhodujúca, ako jej výber. Prípravné práce, rozmeranie, skladba a zhutnenie jednotlivých vrstiev, zakončenie plôch. To všetko rozhodne o tom, či aj za niekoľko rokov budete chodiť a jazdiť po krásnej rovnej ploche, alebo po niečom, čo skôr pripomína piesočné púštne duny.

  Prípravné práce

   • Venujte pozornosť dôkladnej súvahe a plánovanie budúcich spevnených plôch. Urobte výškové aj smerové zameranie existujúceho stavu, posúďte rozsah a sklon plánovaných plôch.
   • Následné zemné práce sú nesmierne dôležité pre celkový výsledok a následné dlhodobé užívanie spevnené plochy. Ich výsledkom je riadne zhutnená plocha pre podkladové vrstvy. Mimoriadnu pozornosť venujte podmáčaným miestam. Odstráňte všetku zžieravú zeminu.
  Čítať ďalej ...
 • murovanie

  murovanie

  Vykonávanie murovania

  Lícové tehly pred použitím nie je potrebné namáčať. Pri spracovávaní celkom mokrých nasiaknutých tehál sa predlžuje čas vysychania malty. Tehly je potrebné murovať tak, aby škáry boli rovnomerné zvisle aj vodorovne a boli celkom zaplnené maltou. Dodržujte rovnakú hrúbku ložných aj styčných škár. Pri murovaní (zvlášť tehál s "ručnou" povrchovou štruktúrou) dbajte na to, aby nedošlo k zašpineniu lícovej plochy tehál a steny. V prípade, kedy je nutné tehlu dodatočne vybrať, odstráňte ju aj so zavädnutou maltou a uložte späť do malty čerstvej. Tehly pri murovaní odoberajte z viacerých paliet, aby dochádzalo k maximálnemu premiešaniu tehál. Množstva malty pripravte len toľko, koľko je možné spracovať, než začnú prebiehať chemické reakcie. Nepoužívajte maltu, ktorú ste nestačili spracovať a ktorá je už vo fáze tuhnutia - tu už prebiehajú chemické reakcie a malta by v murive už nedosiahla požadované vlastnosti. Dbajte na to, aby malta nebola pripravovaná spolu s maltou na murovanie, ktorá obsahuje vápno. Ako murovaciu a škárovaciu maltu odporúčame používať suché maltové zmesi Quick-Mix, pri príprave tejto malty postupujte podľa údajov výrobcu. Je dôležité použiť druh malty podľa nasiakavosti tehál. Do malty sa nesmú pridávať žiadne ďalšie prípravky proti mrazu alebo plastifikátory, ktoré by mohli mať vplyv na vznik výkvetov alebo farebnosť muriva. Voda na rozrobenie musí byť čistá a nesmie obsahovať žiadne chemické látky. Pri zhoršených klimatických podmienkach ako sú mráz, dážď, prudké letné slnko, murivo zakryte, aby tieto vplyvy nespôsobili škody na lícovom murive. Pri zakrytí tehál zaistite, aby zachytená voda nestekala po murive. Murovanie lícového muriva nevykonávajte pri poklese teploty pod + 4 C z dôvodov chem. reakcií v maltových zmesiach. Samotné tehly sú mrazuvzdorné.

  Škárovanie muriva

  Šírka škáry pri lícovom murive je 10 mm. Tento rozmer je zvolený tak, aby pohľadová plocha škáry nebola príliš mohutná a nepotlačovala plochy samotného lícového muriva. Všetky rozmery doplnkov a skladieb muriva sú prispôsobené škáre hrúbky 10 mm. Škárovanie sa vykonáva zároveň s murovaním. Malta musí vystupovať z celkom zaplnenej škáry 3 - 5 mm. Po zavädnutí (cca 2 - 3 hod podľa počasia) sa malta v škáre upraví drevenou guľatinou alebo hadicou tak, aby malta vytvorila v škáre miernu priehlbinu. Pri požiadavke na zvýšenú plastickosť je možné použiť aj iné typy škár. Pri predčasnom škárovaní hrozí znečistenie muriva nestuhnutou maltou. Správne tuhá malta odpadáva pri škárovaní v piesčitom stave. Za dažďa, vyššej vlhkosti alebo ostrom slnku prácu prerušte, aby nedochádzalo k vyplavovaniu škár, vzniku výkvetov alebo inej škody z prevlhnutia alebo presušenia muriva.

  Ochrana pred nepriaznivými vplyvmi

  Pri každej pracovnej prestávke murivo zakryte, aby nemohlo dochádzať k mechanickému znečisteniu muriva. Pri samotnom murovaní dbajte na to, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu náterovými hmotami, mastnými látkami alebo odstrekujúcimi nečistotami z lešenia. Práce pri zhotovovaní lícového muriva by mali byť vykonávané vtedy, keď je stavba už zastrešená a je zaistený odvod vody od muriva.

  Odstraňovanie prípadného znečistenia

  Vzhľadom k prírodnej povahe materiálov sa môžu v niektorých prípadoch na prechodný čas objaviť mierne výkvety, ktoré vplyvom poveternostných podmienok sami zmiznú. Tiež v ponuke je uvedených niekoľko málo druhov tehál, ktoré môžu vytvárať slabé výkvety. Tiež inými vonkajšími vplyvmi môže dochádzať k ďalšiemu znečisteniu muriva. Hrubé znečistenia ešte v čerstvom stave odstraňujte stierkou, plochy fasády kefujte a opláchnite malým množstvom čistej vody. Ak by nebolo možné znečistenie odstrániť za sucha, je možné ho dodatočne odstrániť slabým roztokom octu alebo kyseliny soľnej. Nepoužívajte na odstraňovanie výkvetov väčšie množstvo vody a používajte prípadne iba vodu destilovanú. Zaschnutá a niekoľko dní zatvrdnutá malta sa odstraňuje veľmi ťažko.

  Skladovanie paliet

  Lícové tehly sú uložené na jednorazových nevratných paletách. Dovezené palety skladajte mechanizáciou na to určenou, skladujte na rovnej spevnenej ploche mimo dopravnej cesty staveniska, aby sa pri následnej manipulácii predišlo poškodeniu. Chráňte pred možnosťou znečistenia prechádzajúcimi mechanizmami a pred možnosťou nasiaknutia pôdnou vlhkosťou.

 • Väzby tehál


  Správne postupy pri stavbe murovaných konštrukcií

  Kreatívne použitie väzby muriva s/bez tehál kontrastných alebo doplnkových farieb môže výrazne ovplyvniť vzhľad budovy. V poslednom čase prevažovala behúňová väzba hlavne z dôvodu rýchlosti stavby dutých murovaných konštrukcií. Existujú však ďalšie tradičné metódy, ktoré je možné používať pre obohatenie oblastí muriva, pri ktorých je však potrebný väčší počet delených tehál.

  Anglická väzba

  vazba anglicka2012

  Prestriedané rady väzákov a behúňov; uprostred každého behúňa je jeden väzák. Táto väzba je veľmi pevná.


  Holandská väzba

  vazba holandska2012V každom rade sú striedavo kladené tehly ako väzáky a behúne. Väzáky sú vždy umiestnené uprostred nad a pod behúňom. Táto väzba je o niečo slabšia než väzba anglická.


  Ozdobná anglická väzba

  vazba anglicka ozdobna2012Ide o alternatívnu verziu anglickej väzby, pri čom je po každom štvrtom až šiestom rade vložený rad väzákov. Podľa toho je tiež táto väzba slabšia.


  Ozdobná holandská väzba

  vazba holandska ozdobna2012Podobne ako pri ozdobnej anglickej väzbe aj tu bol pôvodne zámer dosiahnuť pevné steny, ktoré by mali elegantný vzhľad z oboch strán. Počet behúňov je zvýšený a v každom rade sú striedavo prekladané tri behúne jedným väzákom.


  Behúňová väzba

  vazba behounova2012Pôvodne išlo o jednoduché tehlové steny, pre ktoré sa zvolilo duté murivo, pretože vyžadovalo menej delenia.


  Množstvo tehál na jednotlivé väzby

  Na jeden štvorcový meter murovanej konštrukcie hrubej pol tehly je potrebný približne nasledujúci počet tehál:

  Anglická väzba 86
  Holandská väzba 77
  Okrasná anglická väzba 72
  Okrasná holandská väzba 67
  Běhounová väzba 60

  Anglická a holandská väzba je atraktívna pre múriky a oporné steny, kde je vyžadované iba jedno dobré líce. Behúňová väzba je najlacnejšia zo všetkých. Pre vytvorenie steny, ktorá má na oboch stranách pekné líce, sa vedľa seba postavia dve behúňové steny s plynulou maltovou škárou medzi nimi, pri čom sú tieto steny zviazané sponami. Počet variantov je možné jednoducho zvýšiť pomocou polenia tehál.


 

 

 

 

 

toto je posledné pole.

 • tab150 typy cihel a obkladových pásků
 • tab151 maltové směsi
 • ltab142 kotvení
 • tab153 dilatace
 • tab154 rozměrové moduly
 • tab 155 spáry
 • tab 156 pokládka dlažeb
 • tab 157 technologické postupy zdění
 • tab 158 vazby
 • tab666 zpět
next
prev
A+ A A-

CZE SK GB IT RU