• PRIPRAVENOSŤ STAVBY

  PRIPRAVENOSŤ STAVBY

  V prípade obkladu lícovými tehlami je požadovaná následná pripravenosť stavby:

   zastrešenie stavby a odvod dažďových zrážok mimo stavbu, zamedzenie ostreku stien zrážkovou vodou
   osadenie okien, dverí, roletových schránok
   príprava nosných základov pre lícové murivo v šírke od nosného muriva: sila izolácie + 14 cm v prípade použitia tehál WDF, sila izolácie + 16 cm v prípade použitia tehál NF. Niveleta základov + / - 2 cm.
   zhotovenie hydroizolácií na základoch s presahom min 3 cm cez hranu základu
   dokončenie prieduchov, elektroinštalácií a vodoinštalácií na vonkajších stenách stavby s dostatočným presahom (rezervou) cez prímurovku
   vedenie odkvapových zvodov, bleskozvodov vrátane.kontrolných krabíc
   spevnená komunikácia umožňujúca svojím charakterom a dopravnými predpismi navážania materiálu nákladným vozidlom s hydraulickou rukou
   modul pre stanovenie výšok hrán parapetov, prekladov, rozstupom špaliet a pod. je 75 mm v prípade tehál WDF, 81 mm v prípade tehál NF
   uvoľnenie plochy okolo stien stavby pre montáž lešenia
   zabezpečenie plochy pre skladovanie materiálu pre zhotovenie obkladu / prímurovky

  V prípade obkladu lícovými pásikmi je požadovaná nasledujúca pripravenosť stavby:

   zastrešenie stavby a odvod dažďových zrážok mimo stavbu, zamedzenie ostreku stien zrážkovou vodou
   osadenie okien, dverí, roletových schránok
   zhotovenie vyrovnávacej jadrové omietky (alebo v prípade zatepľovacieho systému finálnej stierkovej omietky) v miestach obkladu tehlovými pásikmi
   dokončenie prieduchov, elektroinštalácií a vodoinštalácií na vonkajších stenách stavby s dostatečným presahom (rezervou) cez tehlový obklad
   vedenie odkvapových zvodov, bleskozvodov vrátane .kontrolných krabíc
   spevnená komunikácia umožňujúca svojím charakterom a dopravnými predpismi navážania materiálu nákladným vozidlom s hydraulickou rukou
   modul pre stanovenie výšok hrán parapetov, prekladov, rozstupom špaliet a pod. je 75 mm pre použitie pásikov WDF, 81 mm pri použití pásikov NF uvoľnenie plochy okolo stien stavby pre montáž lešenia
   zabezpečenie plochy pre skladovanie materiálu pre zhotovenie obkladu / prímurovky

 • NAJČASTEJŠIE CHYBY

  NAJČASTEJŠIE CHYBY

  Naši montážni pracovníci sú často pozývaní na posúdenie práce, ktorú si investor vykonal sám alebo si ju zaistil iným spôsobom. Bohužiaľ, často sa nejedná len o zbytočne vynaložené náklady vzniknuté napríklad zlým rozmeraním, ale aj o chyby, ktoré v tejto fáze prakticky nie sú odstrániteľné. Tu je zoznam tých najčastejších prehreškov:

   dorezávky, kvantlíky a nenavezujúce škáry vzniknuté zlým rozmeraním
   farebné rozdiely škáry po vyškárovaní
   praskliny prekladov, najmä dlhších, kedy sa používa pomocné vynášacie kotvenie
   zbytočne intenzívne výkvety na tehlách alebo pásikoch vzniknuté nedostatočnou znalosťou technologických postupov
   veľké množstvo odpadu z odrezkov tehál a pásikov, maltových a škárovacích zmesí
   až trojnásobné predĺženie doby aplikácie oproti našim pracovníkom
   krivé steny, krivé škáry, rôzne hrúbky škáry, murivo je umazané
   problémy pri usadzovaní výplní stavebných otvorov vzniknuté neznalosťou pracovných postupov
 • BEZKONTAKTNÉ A KONTAKTNÉ RIEŠENIE FASÁD

  BEZKONTAKTNÉ A KONTAKTNÉ RIEŠENIE FASÁD

  Ak si vyberiete fasádu z výrobkov BRICKLAND, ponúkajú sa Vám dve základné konštrukčné riešenia, a to bezkontaktné a kontaktné.

  Bezkontaktné riešenia fasád

  • Používa sa predovšetkým s lícovými tehlami, nie s obkladovými pásikmi;
  • Prakticky výhradne pri novostavbách, pretože lícové tehly vyžadujú základy zvyčajne spojené so základmi celej stavby;
  • Skladba takéhoto riešenia, brané z vnútra stavby, je nosná obvodová stena, izolačný materiál (obvykle extrudovaný polystyrén alebo minerálna vlna), vzduchová medzera a ukotvený plášť z lícových tehál;
  • Fasáda je odvetraná a sendvičová konštrukcia dáva vynikajúce parametre pre úsporu energií na vykurovanie objektu.
  • Rez takto správne vykonanú bezkontaktné fasádou ukazuje nasledujúci obrázok:

  bezkontaktni-fasady

  Bezkontaktné riešenia fasád

  • Používa sa predovšetkým s obkladovými pásikmi;
  • Tie sa lepíia priamo na stenu bez vlastných základov, preto sa môžu výhodne použiť pri novostavbách i pri rekonštrukcii existujúcej zástavby;
  • Pri obklade stien z klasických murovacích materiálov získate predovšetkým estetickú hodnotu stavby, pre úsporu budúcich nákladov doporučujeme certifikovaný zatepľovací systém BRICKLAND..
  • Ak obkladáte múr z moderných murovacích materiálov, napríklad z brúsených viackomorových tehlových blokov, môžete s vysokým energetickým efektom aplikovať obkladové pásiky priamo na takú stenu.
 • Montáž zatepľovacieho systému Brickland

  Montáž zatepľovacieho systému Brickland

  ZATEPLENIE S POUŽITÍM dodatočnej izolácie

  zatepleni

  1. minerálna lepiaca malta k prilepeniu izolačných dosák, osadenie a prestierkovanie sklenej tkaniny ik lepenie pohľadových pásikov (RKS)
  2. minerálna vata (fasádne s kolmým vláknom) alebo fasádne stabilizovaný polystyrén
  3. minerálna malta vhodná na stierkovanie a uloženie sklotextilnej tkaniny (RKS)
  4. sklotextilná tkanina vtlačená do stierkovacej malty (R 267)
  5. montáž hmoždiniek až cez prestierkovanie tkaniny
   (Tanierová hmoždinka s oceľovým hrotom - skrutkovacie)
  6. tanier prítlakový (KWL)
  7. prestierkovanie plochy a hmoždiniek (RKS)
  8. minerálna lepiaca malta vhodná na lepenie pohľadových pásikov (RKS)
  9. obkladový pásik (povrchová úprava obkladovými pásky)
  10. malta na škárovanie pohľadových pásikov (FM)

   

  Čítať ďalej ...


 

 

 

 

 

toto je posledné pole.

 • tab52 připravenost stavby
 • ltab53 Nejčastější chyby
 • tab54 bezkontakt a kontkt řešení fasád
 • tab55 montáž zateplov systému
 • tab666 zpět
next
prev
A+ A A-

CZE SK GB IT RU